Onze nieuwe website!

Hoi! Food and Motion was toe aan een transformatie. Daarom hebben we alles op de schop genomen. Onze naam (Reborn Health Club), Logo EN locatie zijn veranderd! Bekijk hier onze nieuwe website.

 

Logo Reborn Health Club Groningen

 

Diëtist in Groningen

Privé fitness en gezondheidscentrum Food and Motion is de specialist in blijvend afvallen. Door een combinatie van diëtetiek, personal training, groeps-training, bedrijfsfitness, leefstijlcoaching en supplementen, bereik je met ons blijvend een slanker, sterker en fitter lichaam.

Voeding, beweging en jouw mindset zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om blijvend van jouw overtollige kilo's af te kunnen komen . Gustaw Kurkowski, de diëtist van Food and Motion, is specialist op het gebied van afvallen. Door in te zetten op een blijvende leefstijl verbetering, helpt hij jou om jouw fysieke doelen te behalen en te behouden.

Begeleiding diëtist in combinatie met personal training en groeps-training

Wij zijn er van overtuigd dat blijvende gedragsverandering tijd kost om te bereiken. Terugval en jezelf weer oppakken zijn daar onderdeel van. Uit onze ervaring blijkt dat afspraken bij de diëtist steeds worden verzet wanneer het even niet goed gaat. Bijvoorbeeld na de vakantie. Dat terwijl je juist dan even een gesprek nodig hebt om weer op gang te komen.

Door regelmaat in jouw sport te garanderen en te koppelen aan begeleiding in jouw voedingspatroon, zorgen wij er voor dat je ook na een periode van terugval, jezelf snel weer oppakt. Om hiervoor te zorgen wordt de begeleiding bij de diëtist van Food and Motion in Groningen alleen verzorgd in combinatie met een personal training en/of groeps-training traject gedurende tenminste één jaar.

Deze minimale samenwerkingstijd van één jaar zorgt er voor dat je gegarandeerd begeleid wordt gedurende alle jaarlijks terugkerende momenten waarin je gebruikelijk je ritme verliest en aankomt. Zo zorgen we er voor dat je niet meer het gebruikelijke patroon volgt van groeien gedurende vakanties, feestdagen en verjaardagen en een stabiel gewicht daar tussen in.

We draaien het om en helpen je om een patroon eigen te maken waarmee jij zult afvallen tussen de "lastige"momenten door, en een stabiel gewicht behoudt tijdens jouw vakanties, de feestdagen en de verjaardagen.

Eerste consult bij de diëtist - 180 tot 210 minuten

 Neem de volgende zaken mee bij jouw eerste afspraak:

  • jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • jouw verzekeringspasje
  • de verwijsbrief van jouw (huis)arts of specialist
  • indien voorhanden een overzicht van de medicijnen en de gebruikte vitamines of andere preparaten

Jouw eerste afspraak wordt mondeling, per e-mail, sms of whatsapp bevestigd.

Het eerste consult is een uitgebreide kennismaking van 2.5-3 uur. Daarbij bespreken wij jouw doelen, wensen, klachten en voorgeschiedenis. We bekijken jouw huidig eetpatroon aan de hand van de foodapp die je gedurende drie a 4 dagen hebt ingevuld.

We gaan jouw doelen één voor één bij langs en bepalen wat er nodig is om deze te behalen. Dit doen we ook voor al jouw fysieke en psychische klachten die invloed hebben op jouw gewicht en welzijn. Zaken zoals slaap, stress, ziektebeelden, blessures, relatieproblemen en meer worden besproken in relatie tot jouw doelen en klachten.

Om jouw voortgang te volgen, doen wij een aantal metingen zoals jouw buikomvang en vetpercentage. Daarnaast nemen wij foto's waarmee wij jouw progressie nog beter kunnen volgen en hierop bijsturen. Deze foto's zijn enkel voor eigen gebruik binnen de praktijk.

Na dat jouw programma meer duidelijkheid heeft gekregen, draagt de diëtist relevante voedingskennis aan jou over. Dit heeft betrekking op de fysieke effecten van voeding op jouw lichaam in relatie tot jouw specifieke doelen. Deze informatie krijg je naderhand opgestuurd via de mail.

Met de doelen en opgedane kennis, stel je ter plekke een voorbeeld dag menu op samen met de diëtist. Dit menu zal zo veel mogelijk rekening houden met hetgeen dat jij al gewend bent te eten. Gedurende twee weken tot aan het vervolgconsult pas je dit menu zo nauw mogelijk aan.

Dit eerste menu is met name bedoeld om regelmaat te creëren in jouw eetpatroon. Ook moet het zorgen voor stabiele energie zonder de veel voorkomende middag en avond dip. Enig gewichtsverlies in mogelijk maar nog niet belangrijk. Zeker omdat je met een aangepast voedingspatroon een schommeling kunt verwachten in jouw vochthuishouding.

Tweede consult bij de diëtist - 45 tot 75 minuten

 Tijdens het tweede consult bespreken wij de eventuele knelpunten van jouw nieuwe eetpatroon. Je zult over het algemeen merken dat je de eerste week nodig had om op gang te komen en je gedurende de tweede week echt op gang bent. Dan merk je optimaal effect van het nieuwe eetpatroon.

Vanaf dit punt zal je gewichtsverlies ervaren. Hoe snel je afvalt hangt af van vele factoren. Over het algemeen is 250-750 gram vetverlies per week haalbaar op lange termijn (één jaar). Dit vertaalt naar 13 tot 39 kg vetverlies per jaar! Hiervoor moet je iedere dag 280-840 kilocalorieën minder eten dan dat je verbrandt.

Afhankelijk van hoe goed het ging gedurende de eerste twee weken, zal je een derde consult plannen na twee tot zes weken.

Derde en verdere consulten bij de diëtist - 30 tot 60 minuten

Dit derde consult richt zich op het bereiken van een gewichtsverlies dat haalbaar is op lange termijn. Op dit punt hoor je al 1-3 kilogram vet kwijt te zijn. Mogelijk bespreken wij op dit punt ook supplementen die jou kunnen helpen met afvallen. Hier vinden wederom metingen plaats van jouw buikomvang en vetmassa.

Indien het afvallen goed verloopt en jij verder geen vragen hebt, hanteren we een steeds langere periode tussen de consulten. Dit zal gebruikelijk variëren tussen 4 en 13 weken. Om de drie maanden nemen wij voortgangsfoto's om de invloed van die voeding, training en supplementen te beoordelen en waar nodig bij te sturen.

Behandeltijd dieetbehandeling

De totale behandeltijd van de diëtist bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is het gesprek tussen jou en de diëtist. Indirecte tijd gebruikt de diëtist voor het berekenen van jouw voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer, het bijwerken van jouw dossier en alle handelingen die voortvloeien uit het consult.

Vergoeding diëtist

Dit jaar heeft iedereen recht op 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering (directe tijd). Dieetadvisering vanuit het basispakket, wordt verrekend met het eigen risico, met uitzondering van ketenzorg (zie ketenzorg). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico

Om volledige onafhankelijkheid te waarborgen heeft Food and Motion geen contracten met verzekeraars. Dit betekent dat je na afloop van ieder consult een factuur krijgt nagestuurd. Deze factuur kan je inleveren bij de verzekeraar voor een deelvergoeding afhankelijk van de tarieven welke de verzekeraar hanteert. Dit loopt sterk uiteen en kan nagevraagd worden bij de verzekeraar.

Je kunt in jouw verzekeringspolis nalezen of je recht heeft op extra vergoeding voor dieetadvisering vanuit een aanvullend verzekeringspakket.
Natuurlijk kan je consulten ook zelf betalen. De actuele tarieven vind je onder het kopje tarieven en vergoedingen.

Diëtist via ketenzorg cvrm - diabetes - copd

In Nederland zijn er veel mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dit vereist samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg en wordt “ketenzorg” genoemd. Heb je diabetes type 2, een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of obesitas en ben je 18 jaar of ouder? Dan valt jouw behandeling meestal binnen de ketenzorg. Bij ketenzorg kan sprake zijn van regionaal afwijkende afspraken t.a.v. de duur van de behandeling.

Te laat afmelden en verhindering

Wanneer je onverhoopt te laat bent voor jouw afspraak (10 minuten of meer) kan het zijn dat je wordt verzocht een nieuwe afspraak te maken.
Je kunt jouw afspraak afzeggen via:

  • website www.foodandmotion.nl via het contactformulier.
  • e-mail :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • de telefoon op 0645955291; mocht je het antwoordapparaat treffen, spreek dan een boodschap in.

Bij verhindering kan je jouw afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer je een afspraak niet of te laat afzegt, wordt de geplande tijd bij jou in rekening gebracht.
Deze rekening kan je niet indienen bij jouw zorgverzekeraar, maar moet je zelf betalen.

Persoonsgegevens
Ik ben niet in dienst bij (huis)artsen en kan daarom niet jouw dossier inzien. Vind jij iets van belang voor jouw behandeling, geef dit dan aan of geef toestemming zodat ik jouw dossier in kan zien mocht dit nodig zijn.
Jouw persoonlijke gegevens worden geregistreerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dat betekent dat de gegevens beschermd zijn en niet aan derden worden doorgegeven.

Rapportage aan de arts
Indien jij dit wenst of de (huis)arts hierom vraagt en jij instemt, zal ik aan het begin en einde van de diëet behandeling een rapportage opstellen voor jouw (huis)arts.

Kwaliteitsregister
Als diëtist ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn kwaliteitsregistratie.

Copyright
Jouw behandeling ondersteun ik met schriftelijke adviezen. Je wordt uitdrukkelijk verzocht om, in het belang van de dieetadvisering, volledige informatie over jouzelf (met betrekking tot het dieet) aan mij te verstrekken.

Mogelijk verstrek ik jou ondersteunend voorlichtingsmateriaal. Diëtistenpraktijk Food and Motion is de enige met het copyright op de eigen materialen van de praktijk. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van de praktijk, op welke wijze dan ook te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken zonder toestemming van Food and Motion.

Klachten
Heb je een klacht? Bespreek dit eerst met mij. Kijk bij de Klachtenprocedure voor uitgebreide informatie.

Algemene voorwaarden dietetiek

Bedrijfsinformatie

  • KvK-nummer: 61403784
  • IBAN: NL82 KNAB 0205 8143 87 ten name van Food and Motion
  • Kwaliteitsregister paramedici: 19912769089

Testimonial Gineke

Afvallen met een personal trainer in Groningen - Gineke Munting bij de diëtist

Ik heb Gustaw leren kennen via mijn dochters, ze waren begonnen met bootcampen en waren er wild enthousiast over. Net wat voor jou mam.....ja hoor, ik als oude taart van 55 jaar een beetje de kardingerbult op rennen, het is goed met jullie, dacht ik.

Ondertussen was ik er wel van overtuigd dat ik wat moest gaan doen qua sporten, ik kreeg steeds meer vage klachtjes van mijn bewegingsapparaat, last van mn heup, mijn schouder die soms opspeelde, 20 kilo te zwaar en een conditie om van te janken. Maar ik ben geen sportschool mens, daar ben ik zo op uit gekeken en verzin allerlei goede redenen om niet te gaan.

Maar het gezeur van de dames hield niet op. Oke dan, ik ga wel een proefles meedraaien, zijn jullie tevreden en ik kan aantonen dat bootcampen echt niets is voor 55 plussers!

Ondertussen had ik al kennisgemaakt met Gustaw in een supermarkt waar hij als dietist voorlichting gaf aan het winkelend publiek.

“ Mijn moeder wil ook graag sporten Gustaw, maar denkt dat bootcampen voor haar niets is” .....daar stond ik met mijn goede gedrag en voor ik het wist had ik een afspraak voor een proefles.

Met gemengde gevoelens toog ik samen met mijn dochters naar Kardinge en ontmoette daar een groep enthousiaste, meest jonge, sporters. Gustaw vroeg mij of ik ook rekening moest houden met eventuele lichamelijke beperkingen en los ging het.

En het was leuk!

Op mijn eigen tempo kon ik meedoen, zonder het gevoel te krijgen dat ik onderdeed voor de anderen. Juist het groepsgevoel gaf mij veel energie en de kracht tot het uiterste te gaan en met het wakend oog van Gustaw om mij te behoeden voor blessures. Want dat had ik wel even goed duidelijk gemaakt dat ik het mij niet kon permitteren geblesseerd te raken gezien mijn drukke werkzame leven.

Ik train al vanaf 2015 bij Gustaw. Kort na de bootcamp zijn we gestart met personal training en dieetadviezen, want dat geeft Gustaw ook.

Het resultaat:
Mijn conditie is sterk verbeterd, ben 10 kilo afgevallen, voel me veel fitter, sterker en heb geen klachten meer van mijn schouder en heup. Ik sta veel rechterop en ik kan weer rennen, gewoon onvoorstelbaar.

Ik heb gewoon het gevoel dat ik de hele wereld weer aan kan....

Dus 50 plusser, heb je het gevoel dat jouw lichaam het laat afweten? Ga aan de slag met personal training of groepstrainig en combineer dit met voedinsgbegeleiding dan maak je sprongen van ongekende omvang. Ik ben blij dat mijn dochters niet zijn opgehouden met zeuren, ik heb me jaren niet zo goed gevoeld als nu.

Gineke Munting

Leer hoe je makkelijk afvalt met voeding en training

Proefles personal training

Geef je hier op voor een vrijblijvende kennismaking en proefles personal training.
captcha
Herladen

Contact

Food and Motion
Mobiel: 0645955291
Wasaweg 4 - 1
9723 JD Groningen

Openingstijden

Dag:
Open:
Maandag t/m zaterdag
08.00-22.00 (Enkel op afspraak)
Naar boven