Personal training, groepstraining en diëtetiek in Groningen - Ruime privelocatie

Personal training, groepstraining en diëtetiek in Groningen

Diëtist in Groningen

Diëtistenpraktijk Food and Motion biedt jou diëtistische begeleiding, personal training, bootcamp workouts en leefstijlcoaching verzorgd door Gustaw Kurkowski.

Heb je vragen over voeding en/of beweging of ben je toe aan een leefstijlverandering en kom je er zelf niet uit? Voeding en beweging zijn onlosmakelijk verbonden zijn. Als specialist op het gebied van Sportvoeding en krachttraining bij ziekte evenals in een gezonde situatie, begeleid ik jou om de leefstijl eigen te maken welke past bij jouw specifieke situatie.

De eerste afspraak
Neem de volgende zaken mee b
ij jouw eerste afspraak:

  • jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • jouw verzekeringspasje
  • de verwijsbrief van jouw (huis)arts of specialist
  • indien voorhanden een overzicht van de medicijnen en de gebruikte vitamines of andere preparaten

Jouw eerste afspraak wordt mondeling, per e-mail, sms of whatsapp bevestigd.

Vervolgafspraken
Vervolgafspraken worden mondeling bevestigd tijdens het consult.

Behandeltijd
De totale behandeltijd bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is het gesprek tussen jou en mij als diëtist. Indirecte tijd gebruik ik voor het berekenen van jouw voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer, het bijwerken van jouw dossier en alle handelingen die voortvloeien uit het consult.

Vergoeding
Dit jaar heeft iedereen recht op 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering (directe en indirecte tijd). Dieetadvisering vanuit het basispakket, wordt verrekend met het eigen risico , met uitzondering van ketenzorg (zie ketenzorg). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Je kunt in jouw verzekeringspolis nalezen of je recht heeft op extra vergoeding voor dieetadvisering vanuit een aanvullend verzekeringspakket.
Natuurlijk kan je consulten ook zelf betalen. De actuele tarieven vind je onder het kopje tarieven en vergoedingen.

Ketenzorg
In Nederland zijn er veel mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dit vereist samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg en wordt “ketenzorg” genoemd. Heb je diabetes type 2, een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of obesitas en ben je 18 jaar of ouder? Dan valt jouw behandeling meestal binnen de ketenzorg. Bij ketenzorg kan sprake zijn van regionaal afwijkende afspraken t.a.v. de duur van de behandeling.

Te laat
Wanneer je onverhoopt te laat bent voor jouw afspraak (10 minuten of meer) kan het zijn dat je wordt verzocht een nieuwe afspraak te maken.

Verhindering
Je kunt jouw afspraak afzeggen via:

  • website www.foodandmotion.nl via het contactformulier.
  • e-mail
  • de telefoon; mocht je het antwoordapparaat treffen, spreek dan een boodschap in.

Bij verhindering kan je jouw afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer je een afspraak niet of te laat afzegt, wordt de geplande tijd bij jou in rekening gebracht.
Deze rekening kan je niet indienen bij jouw zorgverzekeraar, maar moet je zelf betalen.

Persoonsgegevens
Als diëtist huur ik ruimte in de sportschool waar jij behandeld wordt. Ik ben niet in dienst bij (huis)artsen en kan daarom niet jouw dossier inzien. Vind jij iets van belang voor jouw behandeling, geef dit dan aan of geef toestemming zodat ik jouw dossier in kan zien mocht dit nodig zijn.

Jouw persoonlijke gegevens worden geregistreerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dat betekent dat de gegevens beschermd zijn en niet aan derden worden doorgegeven.

Rapportage aan arts
Indien jij dit wenst of de (huis)arts hierom vraagt en jij instemt,  zal ik aan het begin en einde van de diëetbehandeling een rapportage opstellen voor jouw (huis)arts.

Kwaliteitsregister
Als diëtist ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn kwaliteitsregistratie.

Copyright
Jouw behandeling ondersteun ik met schriftelijke adviezen. Je wordt uitdrukkelijk verzocht om, in het belang van de dieetadvisering, volledige informatie over jouzelf (met betrekking tot het dieet) aan mij te verstrekken. 

Mogelijk verstrek ik jou ondersteunend voorlichtingsmateriaal. Diëtistenpraktijk Food and Motion is de enige met het copyright op de eigen materialen van de praktijk. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van de praktijk, op welke wijze dan ook te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken zonder toestemming van Food and Motion.

Klachten
Heb je een klacht? Bespreek dit eerst met mij. Kijk bij de Klachtenprocedure voor uitgebreide informatie.

Algemene voorwaarden dietetiek

Ontvang mijn nieuwsbrief

Bedrijfsinformatie

  • KvK-nummer: 61403784
  • IBAN: NL82 KNAB 0205 8143 87 ten name van Food and Motion
  • Kwaliteitsregister paramedici: 19912769089

Testimonial Noortje

Noortje Hendrix

Trainen onder begeleiding van Gustaw heeft mij in korte tijd enorm veel gebracht. 

Doordat Gustaw maatwerk levert, geeft hij je een zeer grondige basis voor een gezond en sterk lijf en motiveert hij je hier zelf mee aan de slag te gaan.

Zijn duidelijke uitleg en informatie over zowel de uitvoer van oefeningen, als het ontwikkelen van een passend eetpatroon, draagt hier sterk aan bij.

Hij heeft humor, oog voor detail en is merkbaar betrokken bij het proces, al met al een zeer prettig mens om mee te werken!

Noortje

Schrijf of bel: 0645955291

Vraag een consult aan of stel een andere vraag.

Contact

Food and Motion
Mobiel: 0645955291
Wasaweg 4 - 1
9723 JD Groningen

Openingstijden

Dag:
Open:
Maandag t/m zaterdag
08.00-22.00 (Enkel op afspraak)
Naar boven