Schrijf of bel: 0645955291

Vraag een consult aan of stel een andere vraag.
Als arts wilt je graag dat jouw cliënten de beste zorg en de juiste begeleiding krijgen. Jouw cliënten zijn daarom van harte welkom bij de combinatiepraktijk Food and Motion in Groningen. Hier vindt je informatie die voor jou als arts van belang kan zijn. Heb je meer vragen? Neem dan gerust contact op met Food and Motion via het contactformulier of bel 0645955291.

Doorverwijzen naar de diëtist

De diëtist kan jouw cliënten op veel gebieden van dienst zijn. Richtlijnen voor verwijzing naar de diëtist zijn opgenomen in de artsenwijzer diëtetiek opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Het biedt een overzicht van wanneer en bij welke ziektebeelden het gewenst is de patiënt door te verwijzen naar de diëtist. Ook kan je hier vinden welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetadvisering. Onder het kopje indicaties vindt je een opsomming van mogelijke onderwerpen waarvoor een cliënt bij Food and Motion terecht kan. Wanneer jouw cliënt niet in staat is op het spreekuur te komen, is een huisbezoek mogelijk. Je kunt dit aangeven op het verwijsformulier. De cliënt kan tijdens het maken van een afspraak aangeven dat deze een huisbezoek behoeft.

Directe toegankelijke diëtist

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk en vergoeden de meeste verzekeraars dieetadvisering zonder verwijzing. Desondanks stel ik een verwijsbrief met aanvullende informatie op prijs.

Vergoeding

Dieetadvisering maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Daarbij heeft de cliënt recht op drie behandeluren per kalenderjaar. Daarnaast kan een aanvullend pakket extra dieetadvisering bevatten. Deze extra consulten vallen niet onder het eigen risico. De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en per aanvullend pakket.

Rapportage

Na het eerste consult ontvangt de verwijzer een schriftelijke rapportage evenals na afloop van de behandeling. Zo nodig wordt er ook een tussenrapportage opgestuurd.

Waarborgen van kwaliteit

Het beroep Diëtist valt onder de paramedische beroepen. Alleen na het met goed gevolg afronden van de HBO-opleiding Voeding en diëtetiek mag men de titel diëtist voeren. Als diëtist ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Inschrijving in het Kwaliteitsregister is mogelijk voor diëtisten die voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria. Iedere 5 jaar wordt opnieuw vastgesteld of de diëtist d.m.v. bijscholingen en cursussen voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. De criteria worden iedere 5 jaar opnieuw vastgesteld door alle paramedische beroepsverenigingen binnen de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

Contact

Heb je als arts behoefte aan meer informatie over de behandelwijze van Food and Motion, wil je een kennismakingsgesprek of (regelmatig) overleg met de diëtist Gustaw Kurkowski? Neem dan contact op via het contactformulier of bel 0645955291.

Ontvang mijn nieuwsbrief

Bedrijfsinformatie

  • KvK-nummer: 61403784
  • IBAN: NL82 KNAB 0205 8143 87 ten name van Food and Motion
  • Kwaliteitsregister paramedici: 19912769089

Gustaw Kurkowski

Gustaw flyer klein

"Gustaw is niet alleen een gedreven professional met diepgaande kennis op het gebied van voeding en krachttraining.

Ook is hij ervaringsdeskundige op het gebied van voeding en diëten, bodybuilding, powerlifting, allround krachttraining, calisthenics en vele andere trainingsvormen.

Al deze kennis en ervaring gebruikt hij om jou te begeleiden op weg naar een nieuw lijf"

Contact

Food and Motion
Mobiel: 0645955291
Wasaweg 4 - 1
9723 JD Groningen

Openingstijden

Dag:
Open:
Maandag: 08.00-22.00
Dinsdag: 08.00-22.00
Woensdag: 08.00-22.00
Donderdag: 08.00-22.00
Vrijdag: In overleg
Zaterdag: 09.00-17.00
Naar boven